Homepage
 Orgelbouw
CAO orgelbouw
De Leden
Contracten
Gedragscode
Voorwaarden
Links
Downloads
ContactDe Nederlandse orgelbouw:  cultuur en ambacht naar de 21e eeuw

Van de Nederlandse orgelbouwers kan zonder overdrijving worden gezegd, dat zij professioneel en met overgave met hun ambacht bezig zijn: nieuwbouw, restauratie, reconstructie en onderhoud van het klassieke, mechanische pijporgel is hun werk.

Eeuwenoude grondregels en cultuurhistorisch besef leiden hen daarbij.

De periode van verval in de eerste helft van de 20e eeuw, waarin meer dan ooit de technologie en het fabrieksmatige hun invloed deden gelden, werd gevolgd door een heroriŽntatie. Daardoor is Nederland nu internationaal bekend en erkend als orgelland bij uitstek en staan hier gemaakte orgels over de hele wereld.
De ambachtelijke en artistieke aard van het werk, immers een muziekinstrument, leidt tot verschillen tussen orgelmakers. Elke orgelmaker gaat uit van zijn eigen uitgangspunten en klankkleur en houdt rekening met de omgeving waarin het orgel wordt gebruikt.

Pijporgels van Nederlandse makelij staan in kerken, concertzalen, conservatoria en huiskamers.

Moderne technologie is de orgelmaker niet vreemd, maar in het orgel zelf wordt het beproefde mechanische bedieningssysteem toegepast, vanwege de speelcontrole, maar vooral vanwege de levensduur, die de toepassing van hedendaagse technologie verre overstijgt.

De orgelmaker heeft een heel bedrijf achter zich staan. Het instrument bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de pijpen, van hout en van metaal, de klavieren, het mechaniek, de windladen, de orgelkas en de windvoorziening.Al deze onderdelen worden volgens nauwkeurige specificaties door goed opgeleide vaklieden vervaardigd, goed op elkaar afgestemd en samengesteld tot een harmonisch geheel. In de pijpenmakerij worden de metalen pijpen gemaakt van lood, tin of een legering daarvan. De pijpen zijn de belangrijkste klankbepalende elementen en verdienen dus alle aandacht.
Naast deze pijpen worden vrijwel alle onderdelen van hout gemaakt.
Tenslotte wordt het instrument gestemd en geÔntoneerd, waarmee de definitieve klank van het orgel wordt vastgesteld.

Het hoge kennisniveau van de Nederlandse orgelmaker brengt met zich mee, dat de orgelmaker steeds de volle verantwoordelijkheid neemt voor het totale concept van het orgel. Doordat ieder bedrijf op zijn eigen manier aandacht besteedt aan zijn instrument zijn de afgeleverde pijporgels uniek en altijd herkenbaar van klank. Een orgel moet men beluisteren daarop kiezen de opdrachtgevers over de hele wereld de bij hen passende orgelmaker.

De unieke positie van de Nederlandse orgelmakers in de wereld is mede tot stand gekomen door een actief beleid van nationale instellingen die vanuit hun zorg voor het omvangrijke Nederlandse orgelbezit toezien op verantwoorde restauraties, waarvoor kennis van methoden en materialen uit het verleden onontbeerlijk is. Die diepgaande kennis van het verleden heeft ervoor zorg gedragen, dat het vakmanschap juist voor het maken van nieuwe orgels in een eigentijdse omgeving kan worden toegepast.

Die voortgaande ontwikkeling van het vakmanschap maakt, dat elk nieuw orgel een nieuwe creatie is, een nieuw opus, waarvan tot ver in het nieuwe millennium kan worden genoten door tal van generaties.
 
VON
Secretariaat:
Postbus 100
2100 AC Heemstede
Mail: Secretariaat