Van der Putten

Van der Putten

In 1989 stichten Berend Veger en Winold van der Putten een orgelmakerij in Winschoten. Berend Veger was muziekleraar met bijvak clavecymbel, Winold van der Putten had als orgelmaker bij de gebroeders Reil in Heerde ervaring opgedaan.

De eerste opdrachten waren kistorgels voor Jaques Ogg (continuospeler in het “Orkest van de 18de eeuw”) en het Conservatorium in Groningen, evenals de restauratie van het orgel te Gandersum in Duitsland.

In 1998 werd de werkplaats in Finsterwolde gevestigd, in het voormalige “Hotel Hommes”, waarin later het gemeentehuis van Finsterwolde was. Hier vonden we genoeg ruimte voor alle activiteiten.
In 1999 verliet Berend Veger het bedrijf, dat Winold van der Putten verder alleen voort zette.

Eén van de grootste en belangrijkste projecten tot nu toe was de nieuwbouw van het orgel in de Evangelische Kirchengemeinde in Bremen-Walle (D), dat geheel gericht was op de tijd van 1650. Het mocht zo compromisloos mogelijk doorgevoerd worden, wat zelfs de inrichting van een eigen gieterij en het gieten van platen op zand inhield. Begonnen werd met het gieten op zand, na uitvoerig overleg met GoArt uit Göteborg in Zweden, samen met Harm Kirschner, orgelmaker te Weener in Duitsland (http://www.orgelbauwerkstatt.de).
Verdere opdrachten voor nieuwbouw en restauraties volgden. Het bedrijf prijst zich gelukkig midden in de beroemde “orgeltuin van Europa” te liggen en daaruit veel inspiratie op te doen.

Van der Putten
Burgemeester Venemastraat 4
9671 AB Winschoten
0031622909479
0597-331527
E-mailadres
Website
4 medewerkers
Opgericht in : 1989
02061433 – KvK

Comments are closed.