Kennis

Specialistische kennis

uit verschillende vakgebieden

Materiaalkennis

Om een complex instrument als een orgel te maken, is er veel specialistische kennis nodig uit verschillende vakgebieden.

Constructieleer

Constructieleer

Kennis over het verbinden van verschillende elementen en onderdelen in een orgel
Kennis houtsoorten

Kennis houtsoorten

Eigenschappen en mogelijkheden van verschillende houtsoorten optimaal gebruiken
Materiaalkennis

Materiaalkennis

Eigenschappen en mogelijkheden van diverse materialen optimaal gebruiken
Aerodynamica

Aerodynamica

Stromingsleer van lucht
Akoestiek

Akoestiek

Kennis van klank, de invloed van een ruimte op de klank en nagalm van geluid
Orgelbouw geschiedenis

Orgelbouw geschiedenis

Kennis van ontwikkeling van de orgelbouw, stijlen, periodes en orgelbouwers
Bouwfysica

Bouwfysica

Kennis van fysische aspecten van de gebouwde ruimte en klimaatbeheersing
Architectuur

Architectuur

Kennis van ontwerpen en architectuurgeschiedenis
Restauratie

Restauratie

Kennis van werkwijze en technieken voor zorgvuldige restauratie van historische orgels
Orgelbouwkunst

Orgelbouwkunst

Kennis van de samenhang van alle elementen in een orgel
Muziekgeschiedenis

Muziekgeschiedenis

Kennis van ontwikkeling, periodes en stijlen in de muziek