Over ons

De VON bevordert de orgelbouwkunst

nationaal én internationaal

Beroepsvereniging van Nederlandse orgelbouwers

De Vereniging Orgelmakers Nederland (VON) is de beroepsvereniging van Nederlandse orgelbouwers. Vakmensen met een bijzonder ambacht die zich bezighouden met het vervaardigen, restaureren, renoveren en onderhouden van pijporgels.

Het doel van de vereniging is het orgelbouwvak en de orgelbouwkunst te bevorderen en op een hoger plan te brengen, nationaal én internationaal. Daarnaast behartigt de VON de belangen van haar leden.

Uitvoeringsrichtlijn Historische Orgels

Orgels zijn complexe instrumenten met veel verschillende onderdelen en materialen. Bij het restaureren van een historisch orgel komt veel vakmanschap kijken. De VON heeft een Uitvoeringsrichtlijn Historische Orgels laten opstellen om de kwaliteit van dit ambachtelijke werk te waarborgen. Bovendien  geeft de URL de opdrachtgever vooraf duidelijkheid over de werkzaamheden.

De uitvoeringsrichtlijn (URL) beschrijft per specifiek onderdeel van het orgel de wijze van verantwoord restaureren, mét bijzondere aandacht voor klank, intonatie en stemming. Bij de aanpak van ieder instrument staat een goede samenhang voorop, om te zorgen voor een harmonieus samenspel van alle onderdelen. Het is juist dit samenspel dat ieder orgel een eigen, uniek geluid geeft.

De Uitvoeringsrichtlijn (URL 7010) is gedeponeerd bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van het ERM.

Behoud van klinkend erfgoed

Nergens ter wereld zijn er er meer orgels per vierkante kilometer te vinden dan in Nederland, met instrumenten die soms zelfs dateren uit de vijftiende eeuw.

Om dit bijzondere erfgoed te behouden en laten klinken, heeft de VON financieel en organisatorisch stevig bijgedragen aan het opzetten van het Platform Klinkend Erfgoed en het organiseren van het Festival Klinkend Erfgoed.

Dit landelijke netwerk faciliteert en bevordert beheer en behoud van klinkend erfgoed en de interesse hiervoor bij jong en oud.

Organisatie

Op dit moment heeft de vereniging 18 leden, met een eigen secretariaat. Daarnaast is er een actief bestuur van 5 leden dat 4 keer per jaar bij elkaar komt. Het bestuur heeft een externe en onafhankelijke voorzitter die zelf geen orgelmaker is.

Naast de Uitvoeringsrichtlijn heeft de VON een eigen cao, eigen Algemene Leveringsvoorwaarden, een Arbo catalogus met RI&E en een interne Gedragscode.

Bestuur VON

  • K. Majoor (voorzitter)
  • A. Smitsman (penningmeester)
  • H. Reil (vice-voorzitter)
  • E. Winkel
  • J. Zoutendijk
  • G. de Jong
  • K. Hoogendijk (Secretariaat)

Uitvoeringsrichtlijn Historische Orgels

Uitvoeringsrichtlijn Historische Orgels

Uitvoeringsrichtlijn Historische Orgels

(PDF)

Gedragscode

Gedragscode van de VON

Gedragscode van de VON

(PDF)

CAO Orgelbouw

CAO Orgelbouw

CAO Orgelbouw

(PDF)

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

(PDF)

ARBO Catalogus

ARBO Catalogus

ARBO Catalogus

(PDF)

RI&E Orgelbouw

RI&E Orgelbouw

RI&E Orgelbouw

(Excel)